Karin Darlington

Projektledning och rådgivning inom
hållbar internationell affärsutveckling och export.

”Kan varmt rekommendera Karin. Engagerad, trevlig och väldigt kunnig. Tack för all hjälp vi fått så här långt.”
Stefan Svensson, VD Greenpipe of Sweden

Gör en hållbar leverantörssökning inom EU

En hållbar leverantörssökning handlar inte bara om att hitta kortare leveransvägar för mer miljövänliga transporter. Din nya leverantör måste också kunna leva upp till dina krav på hållbara material och förpackningar i linje med ditt varumärke. Kontaktpersonernas förmåga att kommunicera är betydelsefullt när det handlar om komplexa leveranser och utveckling av nya produkter. Mitt nätverk av leverantörer till kända varumärken hjälper dig att bygga trygga och långsiktiga internationella relationer.

Konsulttjänster för internationalisering

Två dagars workshop, inspirerad av den europeiska organisationen ecoDa, där du ökar din styrelses förståelse för internationella affärer med hållbarhetsfokus. Syftet med nya EU-lagarna CSRD är att skydda klimat, miljö och människor. Tillsammans arbetar  vi med frågeställningar kring hur du ställer om till nya affärsmodeller och tar ett större ansvar för hållbara värden.


Konsulthjälp vid export

Ta fram en plan för din hållbara internationalisering med fem nycklar till framgångsrik export.
  • Ställ krav på din samarbetspartner.
  • Använd en hållbar affärsmodell anpassad till köpbeteenden och trender.
  • Ha koll på lagar, regler, certifieringar och spårbarhetsdokument.
  • Ha en strategi för ditt varumärke och kundnytta.
  • Utvärdera kulturella skillnader.

Finansieringsguide

Finansiering som konkurrensmedel blir allt viktigare för dina kunder. I samarbete med EKN är jag din finansieringsguide.
  • Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer.
  • EKN bedömer miljörisker enlig IFC Performance Standards.
  • Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk.
  • EKN’s garantier är till för exporterande företag eller dess underleverantörer.
  • Läs mer på EKN.se

Experthjälp för export

Strategispecialisten arbetar tillsamman med ett stort antal specialister inom exportfrågor. Jag hjälper dig komma i kontakt med den kompetens du behöver för att skapa en framgångsrik internationalisering. Jag representerar även Regional Exportsamverkan i Kronoberg för dig som har ett småländskt företag. 

Strategispecialisten

Från uppskruvat tempo i Londons finanskvarter till entreprenörskap i Småland. Två miljöer som är helt olika men som format min förståelse för hur människor gör internationella affärer. 
Jag hjälper mina kunder överbrygga de utmaningar som kan uppstå när olika kulturer möts men som ändå har samma mål för tillväxt och hållbar utveckling.

Strategispecialisten Karin Darlington AB
Mobil: 070-4687733
E-post: karin@strategispecialisten.se